Dyspozytor - Informacje

tel. 13 446 48 73 (wew.33)
kom. 533 301 935

biuro@mksjaslo.com.pl
www.mksjaslo.com.pl

ZMKS
ZMKS

Aktualności

 
21.05.2021 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia, że od dnia 26.05.2021 r. w związku z przebudową drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski następują n/w zmiany organizacyjne w kursowaniu autobusów:
Kursy relacji Jasło - Łajsce wykonywane będą do Glinika Polskiego (pod Kościół), natomiast kursy relacji Jasło - Nowy Glinik będą wykonywane do miejscowości Łajsce.
1. Kursy relacji Jasło - Nowy Glinik Podlas o godz.: 6:30, 8:30, 11:20, 15:35 wykonywane będą do Łajsc
    Odjazd z Łajsc przez Glinik Polski o godz.: 5:50, 7:00, 9:00, 11:50, 16:05.
2. Kursy relacji Jasło - Nowy Glinik Zarzecze o godz.: 7:30, 10:15, 13:30, 14:35, 16:20 wykonywane będą do
    Łajsc. Odjazd z Łajsc przez Glinik Polski o godz.: 8:00, 10:45, 14:00, 15:05, 16:50.
3. kursy relacji Jasło - Łajsce o godz.: 5:20, 6:30, 7:30, 9:30, 10:55, 13:35, 14:30, 15:35, 16:35, 18:30
    wykonywane będą do Glinika Polskiego.
    Odjazd z Glinika Polskiego o godz.: 5:57, 7:07, 8:07, 10:07, 11:32, 14:07, 15:07, 16:12, 17:12, 19:07.
   
20.05.2021 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle informuje Pasażerów o następujących zmianach w rozkładzie jazdy.

Kurs o godz. 7:05 relacji Jasło ul. Rynek - ul. 3 Maja - Żółków - (7:25) Łaski Las - Jasło do odwołania będzie wykonywany trasą:
   6:55 Jasło ul. P. Skargi - ul. 3 Maja - Żółków - Łaski Las
   7:15 Łaski Las - Łaski sklep - Wolica Walowice
   7:20 Wolica Walowice - ul. Graniczna - 3 Maja - Jasło ul. Rynek

 
17.05.2021 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle informuje Pasażerów, że od dnia 17 maja 2021 r. zwiększa się ilość wykonywanych kursów.
Autobusy będą kursować według rozkładu jazdy obowiązującego w dni nauki szkolnej (będą wykonywane kursy szkolne).

 
28.04.2021 r.
Kursowanie autobusów MKS Jasło w okresie od 01.05 - 03.05.2021 r.
 
Data Obowiązujący rozkład jazdy
1 maj 2021 r.
(sobota)
 kursy będą wykonywane wg rozkładu jazdy
 obowiązującego w sobotę
2, 3 maj 2021 r.
(niedziela, poniedziałek)
 kursy będą wykonywane wg rozkładu jazdy
 obowiązującego w niedzielę i święta
 
02.03.2021 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że od dnia 03.03.2021 r. do 16.03.2021 r.
w związku z ogłoszeniem terminu próbnych egzaminów maturalnych wznawia się n/w kursy szkolne:

1. Jasło ul. P. Skargi UM - Nowy Glinik o godz. 12:30;
2. Jasło ul. Rynek - Warzyce o godz. 13:25;
3. Jasło ul. Rynek - Łazy Dębowieckie - Załęże o godz. 13:40;
4. Jasło ul. Rynek - Osobnica o godz. 12:50;
5. Jasło ul. Rynek - Jareniówka - Trzcinica o godz. 14:15;
6. Jasło ul. Rynek - ul. Gajowa - Niegłowice o godz. 13:30;
7. Jasło ul. Rynek - Łajsce o godz. 13:35;
8. Jasło ul. P. Skargi UM - ul. 3 Maja - Graniczna o godz. 13:40.

 
10.02.2021 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle informuje Pasażerów, że od dnia 13.02.2021 r. wznawia kursowanie autobusów w soboty, niedziele i święta.
 
29.01.2021 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy wraz z montażem czterech fabrycznie nowych bram przemysłowych segmentowych do naszej Spółki.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
20.01.2021 r.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę wraz z montażem czterech fabrycznie nowych bram przemysłowych segmentowych.
Termin zakończenia prac: 31.05.2021 r.
Oferty prosimy składać do dnia 27.01.2021 r. na adres spółki (listownie lub drogą mailową).

Opis przedmiotu zapytania

Wzór umowy
Formularz oferty
 
21.12.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że w dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku autobusy kursują według rozkładu jazdy obowiązującego w wakacje i ferie szkolne do godziny 16:00.
 
04.12.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że od dnia 5 grudnia 2020 roku do odwołania zawiesza się kursowanie autobusów MKS w soboty, niedziele i święta.

O ewentualnych kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej jak również w mediach społecznościowych - Facebook.

 
02.12.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o.informuje, że w dniach 2 i 3.12.2020r. Punkt Obsługi Klienta będzie nieczynny.
Od dnia 07.12.2020r. Punkt Obsługi Klienta będzie czynny tylko w poniedziałki i piątki od godziny 8:00 do godziny 15:45.

 
27.11.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację o wyborze oferty w przetargu na dostawę autobusów do naszej Spółki.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 
18.11.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu na dostawę autobusów do naszej Spółki.

Informacja z otwacia ofert

 
10.11.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. zaprasza do uczestnictwa w przetargu na dostawę autobusów do naszej Spółki. Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy
 
04.11.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że od dnia 07.11.2020 r. do 29.11.2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 zawiesza się kursowanie autobusów MKS w soboty, niedziele
i święta.

O ewentualnych kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.mksjaslo.com.pl jak również w mediach społecznościowych - Facebook.

 
26.10.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację o wyborze oferty w przetargu na dostawę autobusu do naszego Zakładu.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 
26.10.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że w związku z przechodzeniem szkół na naukę zdalną - od dnia 27.10.2020 do 06.11.2020 roku autobusy kursują tak jak w okresie dni wolnych od nauki
w szkole (nie będą wykonywane kursy szkolne).

 
21.10.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu na dostawę autobusu do naszego Zakładu.

Informacja z otwacia ofert

 
12.10.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. zaprasza do uczestnictwa w przetargu na dostawę autobusu do naszego Zakładu. Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy
 
09.10.2020 r.
Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na wykonanie dachu (około 500 m2).

Prace obejmują: demontaż istniejącego dachu, wykonanie więźby dachowej, położenie ekranu dachowego, położenie nowej blachy, zawieszenie rynien, wykonanie okucia kominów i wentylacji oraz wykonanie okuć wykończeniowych.
Termin zakończenia prac: 12.12.2020 r.
Oferty prosimy składać do dnia 16.10.2020 r. na adres spółki (listownie lub drogą mailową).

 
04.09.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację o wyborze oferty w przetargu na dostawę autobusu do naszego Zakładu.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 
27.08.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu na dostawę autobusu do naszego Zakładu.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy
 
19.08.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. zaprasza do uczestnictwa w przetargu na dostawę autobusu do naszego Zakładu. Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy
 
11.08.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na dostawę oleju napędowego  .
 
05.08.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliwa do naszego Zakładu.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy
 
31.07.2020 r.                       UWAGA !!!                         
SZANOWNI PAŃSTWO
Od dnia 03.08.2020 roku kasa biletowa zostaje przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Rynek
 
                                "PUNKT OBSŁUGI KLIENTA"

około 20 m w kierunku Urzędu Miasta (dawny sklep żelazny).
 
24.07.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. przedstawia dokumenty dotyczące zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego:
- odpowiedzi na pytania I

- odpowiedzi na pytania II .
 
17.07.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. informuje o zmianie terminu składania ofert w przetargu na dostawę paliwa.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Modyfikacja do SIWZ
 
25.06.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o. o. zaprasza do uczestnictwa w przetargu na dostawę paliwa do naszego Zakładu. Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy
 
04.06.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle informuje, że od dnia 08.06.2020 r. kasa biletowa czynna będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:45.
 
12.05.2020 r.                       UWAGA!!!
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle informuje Pasażerów, że od dnia 16 maja 2020 r. wznawia kursowanie autobusów w soboty, niedziele i święta - kursy wykonywane będą do godz. 15:30.
 
25.03.2020 r.
SZANOWNI PAŃSTWO
 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. dozwolona liczba osób jaka może przebywać w środkach komunikacji miejskiej, musi odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.
Prosimy Państwa o przestrzeganie powyższych zaleceń, zajmowanie miejsc siedzących możliwie w oddaleniu od siebie, najlepiej co drugi rząd siedzeń, a jeśli to niemożliwe to naprzemiennie.
Miejsca stojące są niedozwolone !

 
30.04.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle informuje Pasażerów, że od dnia 4 maja 2020 r. zwiększa się ilość wykonywanych kursów.
Autobusy będą kursować według rozkładu jazdy obowiązującego w okresie dni wolnych od nauki w szkole (nie będą wykonywane kursy szkolne).

 
29.04.2020 r.                          UWAGA!!!        
Tanie tankowanie przed długim weekendem, tylko jutro, tylko u nas, tylko dla Was,
        ON po 3,60 PLN!

 
24.04.2020 r. 
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że od dnia 27.04.2020 r. uruchamia kursy o charakterze użyteczności publicznej do miejscowości: Łubno Szlacheckie, Łubno Opace oraz Łubienko.

kursy relacji Jasło - Łubno Szlacheckie - Łubno Opace oraz Łubienko o godz. 7:30, 10:55, 14:30
kursy relacji Łubienko - Jasło przez Łubno Opace, Łubno Szlacheckie, Łajsce o godz. 5:48, 8:00, 11:25.

 
21.04.2020 r. 
Drodzy Klienci!
Informujemy, że zainstalowaliśmy na naszej stacji paliw ON (baza MKS Jasło) wysokowydajny dystrybutor, który pozwala zatankować pojazdy ciężarowe w dużo krótszym czasie.
Dostosowując się do Państwa zapotrzebowania zmieniamy godziny otwarcia stacji na 07:00 - 15:00.
Zapraszamy!

 
19.03.2020 r.                        UWAGA!!!
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle, zawiadamia Pasażerów, że od dnia 21.03.2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 do odwołania zawiesza się kursowanie autobusów MKS w soboty, niedziele i święta.
O ewentualnych kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.mksjaslo.com.pl jak również w mediach społecznościowych - Facebook.

 
18.03.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że od dnia 19.03.2020 r. do odwołania zawiesza n/w kursy:
 

godziny odjazdu z przystanku początkowego

kierunek

godziny odjazdu z przystanku końcowego

UWAGI

 

 NIEPLA

 5.55

 kurs skrócony do
 Bierówki odjazd 6.05

 

 NIEPLA

 6.50

 

 15.40

 NIEPLA

 

 kurs skrócony do
 Bierówki

 19.10  BIERÓWKA    

 7.10, 8.10, 9.55, 13.40, 
 16.30,19.10

 HANKÓWKA

 

 

 12.40, 13.40

 GORAJOWICE

 13.00, 14.00

 

 8.15, 10.30, 12.15, 14.15

 ZIMNA WODA

 8.30, 10.45, 12.30, 14.30

 

 8.20, 10.45, 13.00

 ŁASKI przez Żółków

 8.40, 11.05, 13.20

 

 12.30, 17.20, 18.15  ŁASKI - WOLICA    

 6.20, 8.30, 11.20, 12.40, 15.22

 OKRĘŻNA przez 
 Graniczną

 

 

 8.20, 12.15

 TARNOWIEC

 9.00, 12.50

 

 8.30, 10.15, 14.35, 16.20

 NOWY GLINIK

 8.55, 10.40, 15.00, 16.45

 

 8.00, 11.00

 NIEGŁOWICE przez
 ul.Gajową

 8.15, 11.15

 

 8.15, 17.35

 GĄDKI

 8.30, 18.00

 

 10.35, 13.35

 OSOBNICA 
 WYSŁANKA

 10.50, 13.50

 

 8.10, 12.35

 ZAŁĘŻE

 8.40, 13.05

 

 7.05, 9.50, 12.45, 15.35

 TRZCINICA

 7.20, 10,05, 13.00, 15.50

 

 7.25, 9.40, 15.15, 16.03,
 18.05

 OSOBNICA GÓRNA

 7.50, 10.10, 15.40, 16.30

 

 6.50, 7.30, 8.35, 9.35,
 11.10, 11.35, 13.20, 14.05,
 16.10, 18.50

 SZAJNOCHY-
 SZKOLNA

 

 

 7.15, 10.00, 12.45

 KACZOROWY

 7.35, 10.15, 13.00

 

 6.50, 7.05, 7.45, 8.45,
 9.40, 14.10

 OKRĘŻNA przez 17
 Stycznia

 

 

 6.00, 7.55, 9.55, 12.10,
 14.40, 16.00, 20.00

 OKRĘŻNA przez 
 Mickiewicza

 


 

 
13.03.2020 r.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zawiadamia Pasażerów, że w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o ograniczeniu funkcjonowania szkół i przedszkoli do 25 marca 2020 roku autobusy kursują tak jak w okresie dni wolnych od nauki w szkole (nie będą wykonywane kursy szkolne).